อ่านแล้ว 24 ครั้ง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง

เรื่อง กำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบอะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง
ดาวน์โหลดเอกสาร