อ่านแล้ว 11 ครั้ง


องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ตั้งแต่ พ.ศ. 2530 จนถึงปัจจุบัน และประเทศไทยให้ความสำคัญกับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง

► ผู้ผิดพลาดใช้ยาเสพติด ต้องให้โอกาสและกำลังใจ 

    ผู้เสพ = ผู้ป่วย 

► เริ่มต้นชีวิตใหม่ สมัครใจเข้าบพำบัด ไม่เสียประวัติ ไม่มีความผิด  

► เป็นหูเป็นตา เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด แจ้งเบาะแสยาเสพติด โทร.1386 

► ครอบครัวคือเกาะป้องกันยาเสพติด  

► รู้คิด รู้ทัน คือ วัคซีนป้องกันยาเสพติด

"อย่ารับจ้างเปิดบัญชีธนาคาร" เพราะอาจถูกนำไปใช้ เพื่อการกระทำผิดร้ายแรง เกี่ยวกับยาเสพติด   

► เฝ้าระวังชุมชน เพื่อรอดพ้นภัยยาเสพติด 

► รวมพลังไทย พ้นภัยยาเสพติด ไปกับเรา 

► ค้ายาเสพติด ไม่แค่ติดคุก แต่ถูกยึดทรัพย์หมดตัว 

► ร่วมแจ้งเบาะแสยาเสพติด รับเงินรางวัลนำจับ  

 
ลิงค์ข้อมูลเพิ่มเติม