อ่านแล้ว 65 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด

ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
*** ด้วยคณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล "โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร" ได้ดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เพื่อลดอุบัติการณ์การคลอดก่อนกำหนด ***
---เรียนรู้ รวมแรง รณรงค์ --- ???? ???? ????‍????‍????

 
ดาวน์โหลดเอกสาร