อ่านแล้ว 15 ครั้ง

เดินรณรงค์โครงการป้องกันและควบคุมปลอดลูกน้ำยุงลายป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565

เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและควบคุมปลอดลูกน้ำยุงลายป้องกันไข้เลือดออก

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ดำเนินการร่วมกับ โรงเรียนชุมชนบ้านแหง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหงใต้

 
ลิงค์ข้อมูลเพิ่มเติม


วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 14:16 น.