อ่านแล้ว 17 ครั้ง

โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง ดำเนินโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

เพื่อสนองพระราชขปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี และเป็นการร่วมเฉลิมฉลองเถลิงถวัยราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทราธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช  สยามมินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุภาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งต้นน้ำลำธารของประเทศให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

 

 
ลิงค์ข้อมูลเพิ่มเติม


วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 10:48 น.