อ่านแล้ว 134 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชัน(Zero Tolerance)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง พร้อมด้วยนายก รองนายกองค์การบริหารส่นตำบล ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รับชัน(Zero Tolerance) โดยพร้อมเพียงกัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหงวันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 09:20 น.