อ่านแล้ว 31 ครั้ง

ตารางกำหนดการฉีดวัคซีนหมา-แมว

ตารางกำหนดการฉีดวัคซีน ????????
"โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณื อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง
*** นำสุนัขและแมวที่ได้ลงทะเบียนไว้มาฉีดวัคซีนฯ ตามวันและเวลา