อ่านแล้ว 53 ครั้ง

ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเก็บขยะ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเก็บขยะ
ดาวน์โหลดเอกสาร