อ่านแล้ว 72 ครั้ง

”รักเธออำเภองาว (Big Cleaning Day…Ngao)” ปีที่ 15 ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง ร่วมกิจกรรม”รักเธออำเภองาว (Big Cleaning Day…Ngao)” ปีที่ 15

ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

ตามพื้นที่เขตรับผิดชอบของหน่วยงาน/สถานศึกษา

smileyวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:59 น.