• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนเมษายน พ.ศ. 2565  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน มกราคม พ.ศ. 2565  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเดือนตุลาคม พ.ศ.2563  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเดือนธันวาคม พ.ศ.2563  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเดือนมกราคม พ.ศ.2564  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเดือนมีนาคม พ.ศ.2564  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเดือนเมษายน พ.ศ.2564