• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก (International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking)  
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
จดหมายข่าวปี 2565  
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  
รับสมัคอาสาสมัคบริบาลท้องถิ่น  
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธฺรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลลบ้านแหง ประจำปีงบประมาณ2565  
ประชาสัมพันธ์การสำรวจขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัขและแมวเพื่อฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า(Rabies)ประจำปีงบประมาณ 2565  
แจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อร้องเรียนร้องทุกข์  
แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์  
รายงานผลมาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง (ไตรมาส 4)  
แนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 พื้นที่ ตำบลบ้านแหง  
รายงานผลมาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง (ไตรมาส 3)  
รายงานผลมาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง (ไตรมาส 2)  
นโยบาย/มาตรการ การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สุบบุหรี่  
รายงานผลมาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง (ไตรมาส 1)