• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566  
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2/2566  
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566  
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566  
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566  
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1/2566  
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565  
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565  
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565  
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4/2565  
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565  
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565  
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565  
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3/2565  
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565