• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.

กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง